planogram

PLANOGRAM OLUŞTURMA / İZLEME

15/02/2017

Herhangi bir planogram oluşturma sürecinin ilk adımlarından biri planogram izleme aşamasıdır. Bu aşama planogram fiziksel olarak kurulduktan sonra gerçekleştirilir.

Planogram izleme bölümündeki katılım, kategori yönetim sürecindeki tüm kilit karar vericiler için zorunlu olmalıdır ve uygulanacak planogramın onayının tüm karar vericilerin ortak kararıyla alınması sağlanmalıdır.

Planogram izleme aşamasında üzerinde durulması gereken kilit alanlardan bazıları şunlardır:


• Planogram modeli - Çok fazla ürüne sahip olmak, müşteriyi şaşırtabilir, bu da yeterli ilgi görmeyen ürünlerde müşterinin rakibe gitmesine neden olur,
• Planogram akışı - Planogramın mağazanın girişinden kasa bankoya kadar olan alanda bir bütün olarak doğru şekilde sıralanması,
• Ürünlerin doğru şekilde yerleştirilmesi - Ürünlerin yerleştirilmesinin doğru olduğundan emin olun. Çocuk gözü seviyesinde uygun olan çocuk ürünlerine sahip olmak ve birbirini tamamlayan ürünlerin etkileşimde bulunması gibi,
• Mağaza İşlemleri - Planogramın herhangi bir işlem standartını bozmadığından emin olmak için mağaza operasyonlarından bir kişinin karar sürecinde olması önemlidir.

Bu kilit noktalar, planogram izleme sürecine katılan herkes tarafından gözden geçirilecektir. Planograma itirazlar ve uygun planogramı sağlamak için alınacak aksiyonlar kategori ekibinin tüm üyeleri ile tartışılmalıdır. Planogram izlemesinin doğru ve zamanında yapılmaması, satış ve kar kaybına neden olacak ve tekrar etme işlemi ile sonuçlanacaktır.